Posted in Amiga

Ny? Amiga 1200 – En gnikkehistorie.

Etter store problemer med postgangen på A1200 jeg kjøpte fra England (ikke kommet ennå) var jeg så heldig å få tilslag på en Amiga 1200…

Les mer... Ny? Amiga 1200 – En gnikkehistorie.