Posted in Amiga

3.1 kickstart rom til A1200

Etter å ha skaffet meg 2 A1200 var det på tide å oppgradere disse med 3.1 kickstartrom og CF harddisk. Utstyret bel bestilt fra amigakit,…

Les mer... 3.1 kickstart rom til A1200